محصولات

Corning

Standard Duplex Patch Cables


تولید کننده:
Corning
نتایج 1 تا 4 از کل 4 نتیجه


LC Duplex to LC Duplex Patch cord

سیستم کابل کورنینگ (Corning) شامل خط کاملی از ...


Part Number :
050502Q5Z20003M
050502Q5Z20005M
050502Q5Z20010M
050502Q5Z20020M


LC Duplex to SC Duplex Patch cord

سیستم کابل Corning شامل خط کاملی از کانکتورها و کابل های ...


Part Number :
055702Q5Z20003M
055702Q5Z20005M


LC Duplex - LC Duplex

LC Duplex - LC Duplex SM/OS2 XB UniBoot Fiber Patch ...


Part Number :
E787802GNZ20003M
E787802GNZ20002M


2F JUMPER EDGE

EDGEJump FRNC 2M OM4 LCUNI-LCUNI EDGEJump FRNC ...


Part Number :
E797902QNZ20003M
E797902QNZ20002M