محصولات

Raritan

شرکت Raritan   در سال 1985 تاسیس شد. این شرکت دارای سخت افزار و نرم افزارهایی است که در مراکز داده استفاده می شود.از آن جمله می توان PDU,DCIM monitoring, KVM, PX® Inline Meters, Environment Sensors, - Smart Cabinet Controller, Intelligent Asset Tag and Sensor, Intelligent Door Lockاشاره کرد.