در جهت مدیریت هرچه بهتر یک پروژه پیچیده همانند طراحی و ساخت یک مرکز داده که از اجزای بسیار متفاوت برخوردار است، شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو ، خدمات تخصصی و حرفه‌ای را بر اساس تجارب بدست آمده طی سالها فعالیت در این حرفه ارائه می‌نماید.

امروزه در بسیاری از موارد، کسب و کار سازمان‌ها اتکای فراوان بر سرویس های IT دارد و از این رو ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در مراکز داده دارای مشخصات فنی بسیار به خصوصی می‌باشند. این تجهیزات الکترونیکی حساس شریان کسب و کار شرکت هستند و در فضایی کوچک اطلاعات بسیار مهم را در خود جای می‌دهند. دیگر مشخصه مهم این صنعت نیاز به حجم بسیار بالای توان الکتریکی در این فضای کوچک است لذا نحوه اختصاص فضا به هر کاربری در عین رعایت نکات استاندارد و ایمنی چالشی اساسی در طراحی مرکز داده محسوب می‌شود. انتخاب مواد مناسب در ساخت و رعایت کدهای حریق و امنیتی بر اساس نوع کاربری نیز در جای خود نقش مهمی ایفا می‌کند. 

خدمات مشاوره این شرکت بر اساس تمرکز بر نیازهای سازمانی مشتری و تطابق آنها با مستندات آخرین استانداردهای بین المللی طراحی و ساخت مراکز داده صورت می‌گیرد. بازدید و انجام بازرسی از مراکز داده در حال کار و ارائه گزارش از وضعیت آنها به همراه ارائه راه‌کارهای اجرایی در جهت بهبود شرایط و یا بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر مواردی است که در قالب خدمات مشاوره‌ای در این شرکت انجام می‌شود. لازم به ذکر است که انجام بازرسی با در نظر داشتن کلیه نکات مشروح در متن استاندارد ملی آمریکا برای طراحی و ساخت مرکز داده (BICSI 002-2014 ) و نیز لحاظ نمودن انتظارات   TUViT  تحت عنوان TSI (Trusted Site Infrastructure)  برای تعیین سطوح 1 الی 4 انجام می‌شود. 

پس از انجام مراحل مناقصه و انتخاب پیمانکار و درحین اجرای طرح،  اطمینان از تطابق اجرای طرح با مفاد پروپوزال و RFP و نیازهای کارفرما اهمیت بسیار بالایی دارد. نظارت بر اجرای پروژه های مرکزداده و یا به طور خاص توسعه ، به روز رسانی و یا تعمیرات تنها بخشی از یک مرکز داده در قالب خدمات نظارت بر اجرای این شرکت تعریف می‌شود. خدماتی مانند بازدید منظم از پروژه و تهیه گزارشات و لیست‌های اجزای موجود در بازدید، بررسی متون طرح ها و گزارشات رسیده به کارفرما و ارائه گزارش در خصوص نتیجه بررسی‌ها و ارائه  پیشنهادات در جهت بهینه سازی طرح و یا بررسی برنامه ها و اجزای اجرایی پروژه در هر بخش و کنترل عملیاتی که در جریان هستند بسیار حائز اهمیت هستند.